Unia Europejska

W związku z ubieganiem się przez firmę DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie projektu pn.: "Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy DIOXID", w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.
 
Data publikacji: 30 październik 2017 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (link poniżej)


http://dioxid.com.pl/przetarg/Zapytanie_ofertowe_n_ 1_1.4_POPW_2017.pdfINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla firmy DIOXID sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został Wykonawca firma VISOVIA PROJECT sp. z o.o.
 
Dziękujemy za przesłane oferty.
 

Data publikacji: 9 listopad 2017 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (link poniżej)

http://dioxid.com.pl/przetarg/Informacja_o_wynikach_postepowania.pdf