Praca

Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem w branży lotniczej, chętnie zapoznamy się z Twoim CV.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@dioxid.com.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska)

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska: 

Kontroler Jakości Dostaw

Opis stanowiska:
- Odbiór jakościowy i ilościowy bieżących dostaw
- Prowadzenie dokumentacji kontrolno-jakościowej
- Wprowadzanie danych dostaw do systemu ERP
- Analizowanie i raportowanie wykrytych niezgodności
- Nadzór nad listą zatwierdzonych dostawców
- Wydawanie materiału do produkcji
- Nadzór nad aktualnością kart charakterystyk i certyfikatów dostaw
- Pakowanie i zabezpieczanie części do wysyłki

Wymagania:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2-letnie
- Bardzo dobra znajomość metod pomiarowych i dokumentacji technicznej
- Umiejętność obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych
- Umiejętność oceny wyrobów pod względem jakościowym
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Znajomość pakietu MS Office
- Chęć podnoszenia kwalifikacji
- Komunikatywność, sumienność i obowiązkowość
- Prawo jazdy kat B
- Mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy

Oferujemy:
- Umowę o pracę
- Pracę jednozmianową, stacjonarną
- Samodzielność w planowaniu i realizacji działań doskonalących w swoim obszarze
- Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kandydata
- Miłą atmosferę wewnątrz zespołu


Kontroler Jakości

Opis stanowiska:
- Odbiór jakościowy bieżącej produkcji oraz wyrobów gotowych pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami
- Prowadzenie dokumentacji kontrolno-jakościowej
- Analizowanie i raportowanie wykrytych niezgodności
- Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
- Realizacja audytów wewnętrznych

Wymagania:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2-letnie
- Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego i dokumentacji technicznej
- Umiejętność obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych
- Umiejętność oceny wyrobów pod względem jakościowym
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Znajomość pakietu MS Office
- Chęć podnoszenia kwalifikacji
- Komunikatywność, sumienność i obowiązkowość

Oferujemy:
- Umowę o pracę
- Pracę jednozmianową, stacjonarną
- Samodzielność w planowaniu i realizacji działań doskonalących w swoim obszarze
- Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kandydata
- Miłą atmosferę wewnątrz zespołu


Specjalista ds. Kadr i Płac
Opis stanowiska:
- Obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i wewnętrznym Regulaminem Pracy i Płacy
- Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń ZUS dla pracowników oraz umów cywilnoprawnych, obsługa PPE
- Sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych i rozliczeniowych (PIT, ZUS, PFRON, GUS);
- Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy
- Nadzór nad dokumentacją zgodnie z wymaganiami wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz standardem ISO9001 i AS9100
- Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udzielanie informacji i wyjaśnień pracownikom z zakresu podstawowych zagadnień prawa pracy i naliczanych świadczeń
- Weryfikacja ewidencji czasu pracy, ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, szkoleniowych i innych
- Kontrola nad terminową realizacją wymaganych badań lekarskich oraz szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych wymaganych przepisami
- Bieżące monitorowanie zmian zachodzących w przepisach kadrowo-płacowych
- Przygotowywanie raportów i analiz kadrowo-płacowych
- Sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych i rozliczeniowych (PIT, ZUS, PFRON, GUS)
- Kierowanie całokształtem prac związanych z refundacją stanowisk pracy przez PUP
- Współtworzenie zespołowej atmosfery pracy
- Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:
- Umowę o pracę na czas nieokreślony
- Pracę jednozmianową w elastycznych godzinach pracy
- Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
- Możliwość rozwoju osobistego poprzez pakiet szkoleń i bogatego doświadczenia zespołu
- Samodzielność w planowaniu i realizacji działań doskonalących w swoim obszarze
- Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kandydata
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Miłą atmosferę wewnątrz zespołu

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul.Mięsowicza 4a, zawartych w aplikacji o pracę w celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul.Mięsowicza 4a, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIOXID sp. z o.o., ul.Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno, („Dioxid sp. z o.o.” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail biuro@dioxid.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Dioxid sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
4) W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Dioxid sp. z o.o., dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Dioxid sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.