Praca

Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem w branży lotniczej, chętnie zapoznamy się z Twoim CV.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@dioxid.com.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul. Mięsowicza 4a, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

Technolog procesów chemicznych (absolwenci)
Opis stanowiska:
- wdrożenie oraz nadzorowanie realizacji procesów specjalnych w Spółce (anodowanie, kadmowanie),
- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb i ofert firm oraz analiza zapytania ofertowego od Klienta – przegląd wymagań,
- uczestnictwo w przeglądzie technicznym przed przystąpieniem do realizacji zakresu zamówień,
- rejestrowanie zleceń produkcyjnych,
- wdrażanie zmian konstrukcyjnych i technologicznych mających na celu zmniejszenie pracochłonności i kosztu wyrobów,
- nadzorowanie dokumentacji technologicznej i jej weryfikacja,
- realizacja działań korygujących, zapobiegawczych w zakresie działalności własnej komórki organizacyjnej,
- realizacja czynności wynikających z procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością wg AS 9100 (aktualne wydanie).
 
Wymagania:
- wykształcenie: wyższe techniczne Inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewne,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Kontroler jakości
Opis stanowiska:
- pomiary manualne detali za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych,
- odbiór jakościowy bieżącej produkcji,
- nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
- współpraca z wydziałem produkcyjnym odnośnie wykonywanych pomiarów,
- nadzór nad dokumentacją jakościową.

Wymagania:
- wykształcenie min. wyższe techniczne,
- doświadczenie na w/w stanowisku,
- umiejętność obsługi ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
- bardzo dobra znajomość  rysunku technicznego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.


Pomocnik operatora linii galwanicznej
Opis stanowiska:
- maskowanie i mycie części,
- zawieszanie elementów na zawiesiu.

Wymagania:
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
- sprawność manualna,
- dokładność,
- zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
- mile widziana znajomość rysunku technicznego.


Pomocnik lakiernika
Opis stanowiska:
- czyszczenie wyrobów po montażu tulejek oraz po procesie malowania,
- szorstkowanie i maskowanie części,
- doszczelnianie tulejek,
- montaż smarowniczek,
- usterkowanie części,
- wykonanie zaprawek lakierniczych.

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
- dobra organizacja pracy,
- dokładność, komunikatywność.