Cechowanie wyrobów

Ważnym elementem produkcji lotniczej jest nadawanie numerów seryjnych wytwarzanym wyrobom.

Proces cechowania polega na dokładnym sprawdzeniu zgodności danego produktu z określonymi normami jakości, a następnie na oznakowaniu go we właściwy sposób. Znakowanie trwale nadaje indywidualny numer części.

Nasza firma oferuje cechowanie części metodą trawienia elektrochemicznego oraz metodą udarową.

 

Scroll to Top